Miljö

Att handskas förståndigt och varsamt med jordens resurser och värna om miljön är ett ansvar vi alla måste ta ansvar för, producenter som konsumenter.

Miljöbild3

Världens efterfrågan av platinametaller har ökat kraftigt de senaste årtiondena. Till stor del beror det på ökande behov inom fordonsindustrin där platina används i tillverkningen av katalysatorer. Ett ökat miljömedvetande har drivit på kraven hos fordonstillverkarna. Idag är alla nytillverkade fosilbränsledrivna bilar i Europa och även lastbilar, utrustade med katalysatorer eller partikelfilter.

Katalysatorn är i sig något av en fantastiskt miljöförbättrande uppfinning. En katalysator omvandlar skadliga beståndsdelar i avgaserna till koldioxid och vatten genom katalytiska reaktioner. Genom att avgaserna passerar ett cellsystem av keramiskt material eller av metall, där ytan belagts av små katalysatorpartiklar av vanligtvis platina och rodium kan skadligheten avgaserna minskas påtagligt. Platinan oxiderar koloxiden till koldioxid samt kolvätena till koldioxid och vatten. Kväveoxiderna reduceras med hjälp av platinan och rodiumet till kväve. Läs mer på Så fungerar en katalysator.

Platina är samtidigt en extremt ovanlig ock därför svårutvunnen och kostsam metall. Processen att utvinna platina sker vanligen genom gruvdrift vilken i flera fall visat sig ha stor miljöpåverkan. Rodium och palladium är också de extremt ovanligt förekommande metaller. Gruvdrift är därför både en omfattande och krävande process. Det finns exempel på föroreningar i vattendrag, förstörd jordbruksmark i fattiga regioner och annan negativ miljöpåverkan som kommit som en effekt av gruvdriften. Att därför återvinna metaller ur uttjänta katalysatorer är inte bara en ekonomisk vinst för dig. Det är även en stor vinst för miljön och för naturen.

Thaler AB arbetar tillsammans med partners samt med världsledande teknik för återvinning av katalysatorer. Thaler AB har mångårig erfarenhet av utvinning och återvinning av ädelmetaller. Ur de katalysatorer vi köper utvinner vi stål, aluminium, platina, palladium och rodium.