Miljöpolicy

Thaler AB´s verksamhet utgörs av inköp och återvinning av ädelmetaller från ädelmetallbärande material. Verksamheten bedrivs vid i Stockholm samt vid upphämtning hos kunder i Sverige. Utvinnings- och återvinningsverksamheten sker vid återvinningsanläggningar i Europa samt i USA.

Miljöarbetet bedrivs så att miljöhänsyn tillsammans med kostnadseffektivitet och kvalitet integreras som en del av våra processer. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt genomförbart och ekonomiskt rimligt. Miljöarbetet ska präglas av öppenhet, medvetenhet och strävan efter förbättringar.

Miljöpolicy2

Vi tar ansvar för miljön genom att:

  • Bidra till en hållbar samhällsutveckling.
  • Sträva efter att vi med trovärdighet kan uppfattas som ett verkligt alternativ vad gäller miljöarbete inom vårt verksamhetsområde, återvinning.
  • Arbeta förebyggande och i överensstämmelse med gällande miljölagstiftning.
  • Sträva efter en effektiv och miljöanpassad resurs- och energianvändning.
  • Hantera vårt avfall på ett effektivt och miljöriktigt sätt.
  • Engagera och motivera medarbetare och underleverantörer att utföra arbets- och uppdragsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
  • I möjligaste mån använda de produkter och tjänster som innebär en mindre påverkan på miljön.

Uppdaterat och antagen Stockholm den 4 juli 2012