Socialt ansvar – CSR

Katalysatorbolagets sociala ansvarstagande bygger på två huvudprinciper. Att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt och att förmedla miljömässig och ekonomisk nytta tillsammans med möjligheter till återvinning. Att erbjuda en kombination av hållbarhet och ekonomi till våra kunder.

http://www.dreamstime.com/-image28338433Här finns också en viktig funktion att fylla både ekonomiskt, miljömässigt men inte minst också för utvecklingen i fattiga regioner. Att återvinning ligger i tiden och jordens resurser är begränsade är välkända förhållanden. Vad som däremot är mindre känt är den miljöpåverkan av gruvbrytning av platinametaller skapar i fattiga regioner. Det finns exempel på småjordbruk som slagits sönder, förflyttningar av hela byar och förstörda vattendrag.

Användandet av katalysatorer för förbränningsmotorer har samtidigt varit den enskilt största teknikförbättringen för att minska utsläpp av kolmonoxid, kolväten och kväveoxider. Att minimera miljöpåverkan genom att återvinna dessa ovanliga metaller blir därför en drivkraft. Genom att samtidigt erbjuda kunder bra ersättning för uttjänta katalysatorer stimuleras även återvinningen ekonomiskt.

Actionaid´s rapport om gruvbrytning av Platina i Sydafrika (öppnas som PDF).