Frågor och svar

Varför ska jag sälja katalysatorer till er?
Först och främst för att gamla katalysatorer som ligger och skräpar varken är till glädje för dig, för naturen eller för din plånbok. Vi erbjuder ett alternativ. Ett enkelt och snabbt sätt att omvandla gamla katalysatorer eller partikelfilter till pengar. Ett enkelt sätt att sälja katalysatorer och få bra betalt utan kringresande handlare med kontoret på fickan, nedskräpande miljöförstöring eller osäkra priser.

Katalysatorerna vi köper in för återvinns i en ISO14001 miljöcertifierad anläggning.

Vad är det för katalysatorer jag kan sälja till er?
Till oss kan du sälja katalysatorer av de flesta sorter. Vi köper originalkatalysatorer med både metallisk och s.k. monolitisk (keramisk) kärna. Vi köper katalysatorer även om de dömts ut av bilbesiktningen för felaktiga avgasvärden. Bara för att en katalysator har blivit igensatt av sot, spruckit eller rostat så att den läcker, innebär det inte att den inte kan återvinnas och därför också kan säljas.

Om jag ska sälja katalysatorer till er, vad får jag betalt?
Priserna på katalysatorer som vi köper in varierar stort. Allt från några få hundralappar upp till flera tusen per styck. Vad vi betalar när vi köper katalysatorer är bland annat beroende vilken typ av katalysator det är och vad den innehåller för metaller. Inköpspriser baseras förutom på katalysatorns innehåll även på rådande valutakurser och världsmarknadspriset för ädelmetallerna som katalysatorn innehåller.  Kontakta oss om du vill veta mer om värde. Ha gärna numren som finns instansade på katalysatorn redo så går det fortare för oss att ta fram priser.

Redovisar ni gjorda försäljningar vidare till Skatteverket?
Alla inköp som görs av oss bokförs i Thaler AB. Där sparas också i bokföringen information om säljaren, köpta katalysatorer, vikt, belopp, datum och annan relevant information.

Vi skickar inte per automatik vidare information om gjorda försäljningar från privatpersoner vidare till Skatteverket. Däremot har vi som alla näringsidkare en skyldighet att uppge information om transaktioner vid en kontroll.

För privatperson gäller följande ur Skatteverkets broschyr SKV 344 (pdf)

”När det gäller enstaka försäljningar av tillgångar som du har haft för personligt bruk gäller att vinster upp till 50 000 kr per år är skattefria. Om din vinst är högre ska du betala skatt på den överskjutande delen.”

Är du osäker på vad du kan sälja och vilka skattemässiga konsekvenser en försäljning får, bör du kontakta Skatteverket.

Kan jag sälja som privatperson?
Ja, absolut, vi köper både av privatpersoner och från företagare!

Hur får jag betalt som privatperson?
Du får betalt genom överföring till bankkonto eller insättning på bank- eller plusgiro. Vi betalar normalt inom 24 timmar efter gods mottagits, eller direkt i samband med att du lämnar över din katalysator.

Vi har ingen kontantkassa både för att minska incitamenten för försäljning av stöldgods, samt för vår personals och våra kunders säkerhet.

Hur får jag betalt som företagare?
Du får vid överlämnade betalt direkt genom antingen genom överföring till bankkonto eller via överföring till bankgiro. Vid direktöverföring utan faktura sänds kreditnota ut via mail.

Vi betalar normalt inom 24 timmar efter gods mottagits eller i direkt i samband med att gods överlämnas.

Hur snabbt får jag betalt och hur snabbt kommer pengarna in på mitt konto?
Vi betalar direkt i samband med överlämnande och normalt inom 24 timmar vid insänding. Hur snabbt du får in pengarna på ditt konto är beroende på vilken bank du har. För vissa mottagande banker kan en överföring fördröjas av den s.k. bankdagen.

Måste jag vara villig att legitimera mig när jag säljer till er?
Ja!

Hur undviker ni stöldgods?
Bland annat genom att vi kräver att säljaren kan och ska vara villig att legitimera sig. Genom att vi enbart har spårbara transaktioner (banköverföringar) samt att vi när anledning så finns och det finns misstanke om stöldgods, att vi då informerar samarbetar med polisen.

Köper ni gamla ljuddämpare?
Nej.

Vad är en katalysator?
Se avsnittet Så fungerar en katalysator.

Köper ni andra bildelar?
Nej, med undantag för vissa partikelfilter samt katalysatorer från lastbilar och bussar.

Min katalysator är rostig, köper ni den ändå?
Ja, så länge innehållet är intakt, får du full betalning för den. Saknas delar av innehållet, minskas värdet med motsvarande det som saknas av innehållet.

Jag har fått byta ut katalysatorn på grund av felaktiga avgasvärden, kan man ändå sälja den?
Ja, absolut, vi köper inte katalysatorer för att direkt använda dem som katalysatorer, utan för att återvinna metallerna som skapar den katalytiska processen.

Felaktiga avgasvärden beror ofta på läckande skarvar i katalysatorn, sot- och kolavlagringar i katalysatorn eller av andra orsaker. Så länge innehållet i din katalysator är intakt, får du full betalning för den. Saknas delar av innehållet, minskas värdet med motsvarande det som saknas av innehållet.

Min katalysator skramlar, kan jag ändå sälja den?
Att din katalysator skramlar kan bero på flera olika orsaker. En orsak kan vara att värmeplåten under sitter löst. En annan orsak kan vara att innehållet lossnat eller sitter löst. Vi köper även skadade katalysatorer, men med förbehållet att vi betalar för mängden innehåll som finns kvar och räknar bort värdet för sådant som är försvunnet.

Hur känner jag igen en katalysator?
Du känner igen katalysatorn på dess form och placering och i vissa fall skyddsplåt. Katalysatorn är också att likna vid en ”burk” som sitter före ljuddämparna i avgassystemet. Kontakta oss gärna om du är osäker eller har några frågor.

Kan jag skicka in katalysatorer till er?
Ja, vi har ett avtal med DHL, vilket innebär att du kan lämna din katalysator på närmaste eller DHL Servicepoint. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Läs också under sälja katalysator.

För katalysatorer som skickas in, ska onödiga rörbitar från avgassystemet avlägsnas för att undvika transport av onödig vikt, samt skador vid hantering av gods. Katalysatorerna bör också förpackas i någon typ av kartong för att undvika att transportpersonal skadas av grader och vassa kanter, läs mer under förpackningsinstruktioner.

Kan jag få betalt kontant?
Nej, vi har helt valt att undvika kontanthantering. Detta dels för att minska rånrisken och därför öka säkerheten för både vår personal och våra kunder. Vi är också angelägna att undvika stöldgods varför vi önskar en spårbarhet i våra transaktioner.

Du kan däremot få betalt både genom att betalningen sätts in på ditt konto eller betalningen överfört via bankgiro. Du får också betalt direkt i samband med försäljning.

Hur mycket ädelmetall innehåller en katalysator?
Hur mycket ädelmetall en katalysator innehåller varierar enormt. Vad som också varierar är vilka olika sorters ädelmetaller som en katalysator innehåller.

Ädelmetallinnehållet skiljer sig mellan olika tillverkare, drivmedelstyper och olika katalysatortyper samt inte minst beroende på hur gammal katalysatorn är. Vi baserar kvalificeringen av olika katalysatorer på fordonstyp, vikt, storlek och känt ädelmetallinnehåll i olika sorters katalysatorer. Där behov finns, testar vi elektroniskt och kemiskt. En katalysator kan innehålla allt från några milligram platina och uppåt.

Jag har en större mängd katalysatorer, vad får jag betalt?
Har du en större mängd katalysatorer att sälja? Har du en bilskrot eller bilverkstad som kontinuerligt får katalysatorer över och därför kan leverera större volymer. Kontakta oss, för bästa pris.

Kan jag lämna in katalysatorer till er?
Ja, vi har mottagningsadress i Stockholm. Läs mer under kontaktavsnittet, eller ring så berättar vi mer.

Hämtar ni upp katalysatorer?
Ja, för avtalskunder hämtar vi regelbundet med egna fordon i Stockholmsregionen. Vi hämtar månadsvis i mellan- och Västsverige. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Vi hämtar även genom speditör i övriga Sverige.

Vad gör ni av katalysatorerna ni köper?
Vi renar fram olika ädelmetaller som platina, palladium och rodium i en miljöcertifierad återvinningsanläggning. Även stålet återvinns.

Använder ni miljövänliga processer vid återvinning av katalysatorer?
Först och främst, återvinning av katalysatorer är i sig en miljömässig åtgärd. Metallerna som en katalysator innehåller är ovanliga, svårbrutna och innebär oftast en stor miljöpåverkan vid gruvbrytning. Återvinning av dessa metaller är därför i sig en miljöåtgärd. Metallerna som krävs för den katalytiska processen är sällsynta och finns också i en begränsad mängd varför återvinning är av stor vikt.

Anläggningen för återvinning av katalysatorer är miljömässigt certifierad med ISO-14001. Anläggningen är också toppmodern och en av de främsta i världen.

Användandet av katalysatorer, att dessa kan återvinnas effektivt är också enormt viktigt, då katalysatortekniken inneburit kraftigt minskade utsläpp, minskad miljöpåverkan och minskning av klimatpåverkan.

Hur går reningsprocessen till av katalysatorer efter ni köpt dem?
Samtliga av det katalysatorer vi köper in återvinns. Processen kan i all enkelhet beskrivas med följande. Katalysatorn öppnas (klipps), den keramiska kärnan avlägsnas, grovmals (10 mm) vartefter en materialanalys genomförs. Efter detta finmals det keramiska materialet (1 mm) och eventuella stål- och ev. aluminiumrester avlägsnas. Efter detta passerar det malda materialet en process som innefattar smältning och urtvättning av ädelmetallinnehållet. Processen för öppning och malning sker i Sverige. Slutprocessen för utvinning sker utomlands. Även stålet i katalysatorn smälts om och återvinns.

Vad är min katalysator värd och hur värderas den?
Vad din katalysator är värd baseras på ett antal faktorer. Den huvudsakliga grunden är katalysatorns innehåll av olika ädelmetaller.

För att fastställa värdet, jämförs katalysatorn mot kända modeller. Det undersöks om det kan fastställas om katalysatorn kommer från ett bensin- eller dieseldrivet fordon då ädelmetallinnehållet skiljer för bilar med olika bränsletyper. Saknas information kan en analys utföras med röntgenfluorescensteknik.

Katalysatorn undersöks om den keramiska kärnan är intakt eller om delar av denna saknas. Om delar av kärnan saknas, minskas också värdet med motsvarande.

Vad påverkar katalysatorns värde?
Det finns flera faktorer som påverkar en katalysators värde. Om katalysatorn kommer från en diesel- eller bensinbil. Storleken på en katalysator och innehållet. Bakgrunden till skillnaden i värde för katalysatorer avsedda för olika bränsletyper, är olika sammansättning av metaller i den keramiska kärnan beroende på drivmedelstyp.

Storleken på katalysator, vikten på den keramiska kärnan. Om delar av den keramiska kärnan är skadad och saknas. Om katalysatorn är av känd eller okänd typ.

Kan jag sälja utbyteskatalysatorer från tredjepartsleverantörer som Biltema eller motsvarande?
Vi köper utbyteskatalysatorer, men värdet är mindre än motsvarande originalkatalysator. Tredjepartskatalysatorer är oftast tillverkade med en mindre mängd ädelmetaller än motsvarande originalkatalysatorer. Detta då de inte behöver vara konstruerade för att hålla livslängden för en ny bil.

Värdet för en utbyteskatalysator brukar därför hamna mellan 25 kr/st – 50 kr/st.

Jag vill sälja en katalysator, hur får jag betalt?
Hur du får betalt är beroende på vilket sätt du väljer att sälja till oss. Du kan besöka oss i Stockholm och sälja på plats, eller skicka in din katalysator. Väljer du besök får du pengarna direkt insatta på ditt konto eller insatta på ditt kort. Vi har av säkerhetsskäl ingen kontanthantering. Skickar du in din katalysator för vi över pengar på ditt konto efter att katalysatorn tagits emot och kontrollerats.

Har ni några avgifter för att sälja katalysatorer?
Självklart har vi inga dolda avgifter i det finstilta eller någon annanstans. Vi har varken heller haft eller har några planer på att införa några sådana avgifter. Priserna vi kommunicerar är också de vi betalar när vi köper katalysatorer och partikelfilter.

Vid insändning debiteras självkostnadspris för frakten och detta dras av från det du får betalt. Enda gången vi debiterar en avgift är i händelse av returfrakt som kunden påkallat eller vid missbruk som inskickning av ljuddämpare vilka vi ej köper. Läs mer under våra allmänna villkor.