Sälja katalysatorer

Sälja Katalysatorer

Vill du sälja en katalysator eller har du flera katalysatorer att sälja? Vi köper katalysatorer från företag och från privatpersoner i hela Skandinavien. Du kan sälja katalysatorer med såväl keramisk som metallisk kärna i små eller större mängder. Vi köper katalysatorer från personbilar, bussar, lätta eller tunga lastbilar. Till oss kan du sälja katalysatorer från bensin- och dieseldrivna fordon. Förutom katalysatorer kan du sälja partikelfilter samt keramiska katalysatorelement från industrin. Vi köper även palladium på kol vilket används för katalytiska hydreringar inom industrin. Vi köper normalt inte andra skrot-och restprodukter då vi helt enkelt inte arbetar med återvinning av dessa.

Du kan antingen skicka in dina katalysatorer, besöka oss eller vid större volymer beställa upphämtning. Har du frågor kan du ringa oss på: 08-716 00 00 eller kontakta oss via svarsformuläret. För mer information om vad som är en katalysator eller ett partikelfilter, läs gärna mer under Frågor & svar.

Sälja till oss, så börjar du,

Steg 1

Börja med att kontrollera den eller de katalysatorer du vill sälja. Tänk på att vi även köper katalysatorer trots att de har blivit nödvändiga att byta ut på grund av felaktiga avgasvärden. Vi köper katalysatorer för återvinning och utvinning av sällsynta metaller, inte för att återanvända som katalysatorer.

Vi köper katalysatorer med både keramiska och metalliska katalysatorkärnor men de olika sorterna skiljer sig betydligt i värde. Du känner igen katalysatorer med keramiska kärnor genom de små fyrkantiga kanalerna i själva katalysatorkärnan.

Vi köper däremot bara i undantagsfall utbyteskatalysatorer från Biltema och motsvarande. Är du osäker på vad som är en katalysator med keramisk eller metallisk kärna, eller vill du vara säker på vad din katalysator är värd, kontakta oss så ska vi försöka hjälpa dig. Läs också igenom våra villkor.

Steg 2

Bestäm vilket försäljningssätt som är enklast för dig. Du kan läsa mer om de olika försäljningssätten här. Har du frågor, så kontakta oss så ska vi försöka hjälpa dig.