Sponsring

Sponsring

Vår vision om sponsring bygger på tanken att stärka varumärket som en kompetent och pålitlig partner inom katalysatoråtervinning. Att vår verksamhet och vårt varumärke uppfattas positivt i sammanhang där samhällsnytta och socialt engagemang är i fokus.

För oss är sponsring också ett samarbete på affärsmässiga grunder med ömsesidig nytta och fördelar för alla inblandade parter.

Rätt sorts sponsring tror vi därför ökar kännedomen om vårt företag och vårt erbjudande. Att denna ger oss kommersiella fördelar samtidigt som den kan bidra i verksamheter där samhällsnyttan står i fokus. Vår övertygelse är också att sponsring ska vara en dokumenterad överenskommelse med krav ömsesidig motprestation.