Så fungerar en katalysator

En katalysator (i vardagligt tal kallad, ”katt” eller ”kattar”) är ett en anordning som omvandlar giftiga biprodukter från förbränningen i avgaserna, till mindre giftiga ämnen genom en katalytisk process. De specifika reaktionerna varierar med vilken typ av katalysator som finns installerad.

En bilkatalysator är att likna vid en plåtbehållare där kärnan i denna kan liknas vid en bikaka med många små kanaler. Genom kanalerna passerar avgaserna. Det finns olika typer av kärnor, metalliska och keramiska

katalysator genomskärning

Den katalytiska processen möjliggörs genom olika ädelmetaller som möjliggör den katalytiska processen. Mängden ädelmetaller och vilka ädelmetaller som finns i katalysatorer varierar men de vanligaste är Platina, Palladium och Rodium.

http://www.dreamstime.com/-image8008162http://www.dreamstime.com/-image7896143http://www.dreamstime.com/-image7727668

De flesta moderna bensindrivna fordon är utrustade med en 3-vägskatalysatorer. Begreppet 3-vägs kommer från att 3-vägskatalysatorn omvandlar de tre viktigaste föroreningarna i bilavgaserna.

  1. Minskning av kväveoxider till kväve och syre: 2NO X → xO 2 + N 2
  2. Oxidation av kolmonoxid till koldioxid: 2CO + O 2 → 2CO 2
  3. Oxidation av oförbrända kolväten (HC) till koldioxid och vatten: C x H 2x 2 + [(3x 1) / 2] O 2 → XCO 2 + (x +1) H 2 O.

För att avgaserna ska kunna oxideras optimalt, krävs det att katalysatorns arbetstemperatur uppnåtts.

En lambdasond även kallad en syresensor mäter halten av syre i avgaserna där information skickas till motorns bränsleinsprutningssystem som regleras så att optimal avgasrening kan uppnås.

Partikelfilter är en anordning på dieselmotorer för att avskilja partiklar från avgaserna. Genom att ha ett partikelfilter monterat, kan så mycket som 99,9 % av partiklarna avskiljas från avgaserna.