Om Cookies

Den 25 juli 2003 trädde lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Enligt lagen ska besökaren på en webbplats informeras om webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att förhindra cookies.

Cookies är små textfiler som sparas på hårddisken på den webbplats besöks. Det finns sessionscookies som är temporära och försvinner när man lämnar webbplatsen. Det finns också cookies som lagras under en begränsad tid eller tills användaren raderar cookien från datorn.

Sådana cookies används för att en webbplats ska minnas vilka inställningar du gjort vid tidigare besök.
En cookie kan aldrig innehålla någon information som du inte berättat för webbplatsen som skapat cookien och normalt tillåter man inte att cookies läses mellan olika webbplatser.

Katalysatorbolagets webbplats använder inga cookies.